image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 3838 công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực LĐ-TBXH về an toàn, VSLĐ; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành Hải Phòng
Lượt xem: 101
Quyết định số 3838 công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực LĐ-TBXH về an toàn, VSLĐ; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành Hải Phòng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới